Aktietips Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Mattias Montgomery har plockat in ett nytt innehav i fonden.

Det handlar om Humble Group som handlas på First North. Bolaget beskriver sig självt som en ”ung, dynamisk och nydanande FMCG-koncern (Fast Moving Consumer Goods) som levererar produkter som är bra både för dig och för planeten”.

Humble består av en rad verksamhetsbolag som verkar inom segment såsom sockerreduktion, funktionell mat samt hållbar skönhet och hälsa. Flera av dem har nyligen förvärvats av Humble.

”Vi tror förvärven bidrar till att sänka riskerna för att en enskild produkt eller kategori faller undan, utan att gå miste om marknadstillväxten i de olika nischerna”, skriver förvaltaren Mattias Montgomery i Carnegie Småbolagsfonds månadsbrev.

Han tror också att det finns stora synergier i att nyttja nya och gamla dotterbolags distributionsled, framför allt geografiskt.

”Vi tror återförsäljare ser positivt på Humbles produkter och även att konsumenterna i ökande grad fokuserar på hälsa och miljö. Dessutom har det varit flera insynköps under året, inte minst i närtid”, skriver han.