Fågelvy över ett varulager.

Aktier Roburs småbolagsförvaltare Adam Nyström har plockat in två nya bolag i fonden, bland annat en snabbväxande speditör som attackerar USA:s gigantiska transportmarknad. 

Adam Nyström tog i september förra året över förvaltningen av Swedbank Robur-fonden ”Small Cap USA”. I en intervju med storbankens placeringssajt Aktiellt berättar förvaltaren att han nyligen plockat in två nya innehav i fonden, speditören RXO och industriteknikbolaget Enpro Industries. 

Adam Nyström förklarar att RXO utvecklat en digital plattform som kopplar ihop åkerier med företag i behov av transporter. 

”Den amerikanska transportmarknaden är gigantisk – totalt cirka 400 miljarder dollar. Av den har oberoende aktörer, som till exempel RXO, cirka 24 procent och resterande del kontrolleras av stora åkerier med egna tekniska lösningar och egna lastbilar”, säger förvaltaren till Swedbanks placeringssajt.

Han tillägger att RXO haft en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 27 procent sedan 2013, varav mestadels organiskt.  

”Den oberoende delen av marknaden har konsekvent tagit marknadsandelar de senaste åren – främst på grund av den digitala utvecklingen”, fortsätter Adam Nyström. 

Enpro Industries har i sin tur möblerat om en hel del i verksamheten under de senaste åren. Målet med omstöpningen har varit att bli marknadsledande inom särskilda ”industriella nischer” där bolaget har ett ”teknologiskt försprång”, enligt Robur-förvaltaren. 

”De förvärvade enheterna har en högre eftermarknadsandel, högre marginal samt en bättre organisk tillväxtprofil jämfört med de enheter man har sålt”, tillägger Adam Nyström. 

Över det senaste året är Enpro Industries upp drygt 6 procent medan RXO backat nära 4 procent sedan avknoppningen från logistikbolaget XPO i november förra året.