Bergsala, som är en del av Thunderful Group. har sedan 1981 distribuerat och sålt Nintendos hårdvara, mjukvara och tillbehör i Sverige.

Aktier ODIN Small Cap:s förvaltare har tagit in två nya aktier i portföljen medan ett par andra har kastats ut.

I fondens månadsbrev skriver förvaltarna att Lemonsoft och Thunderful tagits in i fonden medan SimCorp och Fjordkraft kastats ut. Samtidigt har fonden ökat positionerna i Coor, Bufab och AFRY.

Lemonsoft är ett finskt mjukvarubolag som säljer kompletta affärssystem till små och medelstora bolag.

”Bolaget har en stark historik med god tillväxt och solid lönsamhet. Vår bedömning är att resan har goda förutsättningar för att fortsätta varför vi valde att vara ankarinvesterare i börsnoteringen”, skriver förvaltarna.

Thunderful är en utvecklare och distributör av spel, och till viss mån även leksaker.

”Bolaget har ett antal egna titlar men har även varit ensam distributör av Nintendo i Norden i flera decennier. Vi har följt bolaget sedan innan börsnoteringen förra året. Trots ett olyckligt mottagande i samband med att den första kvartalsrapporten presenterades i februari har den underliggande utvecklingen varit god, och vi bedömer att de har alla förutsättningar för att lyckas med sin långsiktiga strategi som kan bli mycket värdeskapande”, skriver förvaltarna.

Samtidigt har SimCorp lämnat portföljen. Bolaget är förvisso välskött och lönsamt, skriver förvaltarna, men aktiekursen reflekterade det långsiktiga värdet relativt väl.

Norska Fjordkraft har också lämnat portföljen. Detta då bolaget visat sig mer känslig för ändring i elpriset än vad man tidigare bedömt.

”Samtidigt har bolaget upprepade gånger hängts ut i norsk media, vilket riskerar att skada förtroendet”, skriver förvaltarna.