Aktier Värderingarna av europeiska småbolag sköt i höjden under årets inledning, i linje med den generella börstrenden. Det visar Infront Eurozone Small Cap Valuation Index som speglar värderingen av 1.118 bolag i Europa med ett genomsnittligt börsvärde på 82 miljoner euro.

Indexet återspeglar den faktiska värderingen (EV/EBITDA) och sammanställs kvartalsvis.

Under första kvartalet steg värderingen till 8,6, upp 8 procent från fjärde kvartalets 8,0. En granskning av delsegmenten visar att de litet större bolagen (marknadsvärde 150-500 miljoner euro) utvecklades starkare, upp 11 procent, vilket gör att dessa nu tog igen värderingsgapet mot de minsta bolagen så att båda segmenten värderas till 8,6 EV/EBITDA.

Nordiska småbolag närmar sig rekordnivå

För nordiska småbolag, där majoriteten (58%) av bolagen är svenska, har värderingarna under årets början krupit upp mot tidigare rekordnivåer för att sättas till 11,8 EV/EBITDA, hela 35 procent över eurozons-snittet. Toppnoteringen enligt detta index sattes här under tredje kvartalet i fjol då nordiska småbolag värderades till 12,3.

De nordiska småbolagen domineras av tre sektorer: industri, hälsovård/biotech och IT.

Bland övriga geografiska regioner visar index även hög värdering i Tyskland, 9,6 efter en uppgång på 11 procent under det första kvartalet, vilket innebär den högsta värderingen i eurozonen.

Premien för onoterat nu 17% jämfört med listade bolag

Småbolagsvärderingen kan samtidigt ställas mot de värderingar som gäller för onoterade bolag på den privata marknaden. Pristrenden för onoterat har där pekat uppåt under ett flertal år för att nå rekordnivå mot slutet av förra året. Därefter skedde en stabilisering under det första kvartalet.

Onoterade bolag inom eurozonen värderas nu till 10,1 EV/EBITDA, mätt med Argos Mid-Market M&A Index, vilket då motsvarar en premie på 17 procent jämfört med motsvarande listade bolag i Infront Eurozone Small Cap Valuation index.

Mikael Petersson, förvaltare av hedgefonden Coeli Absolute European Equity som också investerar i onoterat, ger sin syn på utvecklingen.

Varför tror du att onoterade företag stod emot turbulensen så väl i höstas när börserna skakade?

”Värderingarna på dessa tillgångar ökade under det fjärde kvartalet 2018 samtidigt som börskurser och värderingar sjönk brant. Det här är ingen exakt vetenskap. Men jag tror generellt att sådana här hack i kurvan som vi ser på börsen då och då inte spiller över på den privata marknaden därför att bolagen helt enkelt undviker att ta in pengar under perioder när det är oroligt. Företagen är ofta förutseende och ser till att inte hamna i en situation där de behöver genomföra en investerarrunda just i den typen av marknadsklimat.”

Har inte säljtrycket ökat när priserna gått upp?

”Om du inte är en ‘stressed seller’, och det finns inte jättemånga sådana just nu, varför ska du då sälja? Då avvaktar du väl. Den publika aktiemarknaden är mycket mer hysterisk och kortsiktig, medan det finns en annan typ av långsiktighet i en onoterad miljö.”

Hur ser du på prissättningen av onoterade företag för tillfället? Under det första kvartalet nåddes rekordnivåer sett till EBITDA-multiplar, då dessa enligt vår sammanställning låg 17 procent över multiplarna för noterade bolag.

”Värderingarna på den privata marknaden är upptrissade och många börsföretag har kandidater de vill köpa, men som de tackar nej till eftersom priserna och därmed förväntningarna på bolagen är för höga.”

Varför har värderingarna på onoterade företag stigit så pass tror du?

”Vi har minusräntor, man kan ju börja där. Hittar du ett bolag som du får betala en multipel på 20x för och som har en tillväxt på 10 procent, ja då är den multipeln efter sju år nere på 10x, och efter tolv år har du fått tillbaka pengarna. Alternativet är att sitta på cash som kostar dig pengar. Sen får man tänka på att strategiska förvärv ofta kan vara vettiga att genomföra även om prislappen till synes är hög. Ett exempel är Cinnober som hade skral lönsamhet, men som ger en stor utväxling när Nasdaq kan plugga in den maskinen i verksamheten efter förvärvet. Serieförvärvarna kan klippa ett antal x på multipeln på grund av att de skär ned administration, och sedan hamnar produkter på tio gånger större hyllor. Så du får både kostnads- och försäljningssynergier, och då blir det ofta bra. De behöver göra ganska dåliga förvärv, för att det inte ska ge en positiv effekt”, säger Mikael Petersson.

Värt att poängtera är att Argos Mid-Market M&A Index följer prisutvecklingen för förvärvade majoritetsandelar i onoterade företag inom eurozonen, och inte tar hänsyn till övriga företagstransaktioner såsom emissioner. Sannolikt följer dock prisutvecklingen för övriga transaktioner samma trend som gäller för förvärvsaktivitet.