Skuldberget växer - hos gamla och unga

Skuldberget växer – hos gamla och unga

Publicerad 2010-08-12 13:34

Svenskarnas skulder hos Kronofogden ökar dramatiskt. På fem år har skuldberget växt med 7 miljarder kr till totalt 57 miljarder kr. Främst är det medborgare över 60 år som lånar allt mer.

Det visar en rapport från kreditupplysningsföretaget, UC.

– En ökning på sju miljarder kr på fem år är enormt mycket pengar, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Svenska folkets totala skulder på 57 miljarder kr kan ställas i relation till lastvagntillverkaren Scanias omsättning för 2009 som landade på 62 miljarder kr.

De flesta skulder handlar om kontokortskrediter, banklån och hyresskulder.

Det är en tudelad bild av svenska folkets skulder till Kronofogden som UC målar upp. Det totala skuldberget ökar, men samtidigt är det färre personer som hamnar i Kronofogden register.

– Det tyder på att de som redan finns i Kronofogdens register får allt större problem, säger Roland Sigbladh.

Framförallt är det personer under 30 år och personer över 60 år som drar på sig allt större skulder. Gruppen äldre drar dock på sig tio gånger så stora skulder som de yngre, enligt UC.

– Yngre människor är målgrupp för en stor mängd erbjudanden, allt ifrån konsumentelektronik till SMS- och blancolån. Många har svårt att stå emot, har dålig betalningsförmåga och får problem.

– Gruppen äldre drabbas ofta av ändrad livssituation, de blir ensamstående, skiljer sig eller blir arbetslösa. Äldre människor har även hunnit samla på sig mer skulder under årens lopp.

Personer bosatta i storstäder är överrespresenterade i skuldstatistiken. De svarar för 75 procent av de totala skulderna. Det bor flest människor i våra storstäder. Här är också levnadsomkostnaderna som högst. Möjligheterna till konsumtion är också större i storstäderna.

JOHAN MARKWALL, PRIVATA AFFÄRER