Skogen Svenska skogsägare tvekar kring avverkning, trots rekordpriser på timmer, massa- och energived. Det visar Danske Banks rapport "Skog och Ekonomi" där storbanken uppmanar skogsägare att sälja sitt virke. 

I år har antalet anmälningar för slutavverkning sjunkit med 17 procent jämfört med 2021-års nivåer. Den areal som anmälts har minskat i alla regioner, men nedgången har varit allra störst i Götaland och norra Norrland, visar Danske Banks senaste upplaga av den kvartalsvisa rapporten ”Skog och Ekonomi”. Samtidigt är priserna på timmer, massaved och energived fortsatt uppe på rekordnivåer. 

Det kan finnas flera skäl till att skogsägarna tvekar kring avverkningen, enligt Johan Freij, chef för storbankens affärsområde skog och lantbruk.

– Deras kassor kan vara fyllda, barkborreskogen kanske redan är avverkad eller så kan den svenska jantelagen ha spelat in och det finns en besvikelse över att man inte fått tillräcklig del av industrins rekordvinster, säger han i en kommentar, och tillägger:

– Vårt råd på banken är att passa på att sälja sitt virke redan innan årsskiftet.

För sågverken har lönsamhet fallit brant och snabbt, på bara några månader har vissa verk gått från rekordvinster till ett nollresultat, enligt Danske Bank. 

Utvecklingen förklaras av de stora prisfallen på trävaror och ökade kostnader för ved och el. 

– Trävaror har historiskt sett varit alldeles för billiga. Detta förnyelsebara och kollagrande byggmaterial har varit så billigt att man på många byggen kapat bort eller kasserat uppemot en fjärdedel av volymen. Nu måste vi vårda de högre trävarupriserna. Ingen tjänar egentligen på att trävarorna faller tillbaka i lågpristräsket, framför allt inte miljön och klimatet, säger Johan Freij i en kommentar.

I rapporten sammanställer Danske Bank även utvecklingen på marknaden för skogsfastigheter. Där framgår det att priserna på större skogsfastigheter fortsätter att stiga, vilket trotsar den gamla sanningen om att skogen följer bostadsmarknaden, enligt banken. 

”Medelåldern hos säljarna är i snitt 67 år och inte sällan är dessa lågt belånade. När de låga räntorna nu är borta är frågan om fler kommer att passa på att sälja och att utbudet av skogsfastigheter ökar”, skriver Danske Bank vidare.