Skog Sju av tio skogsägare tror att priserna på skogsfastigheter kommer att fortsätta uppåt, visar Skogsbarometern från Swedbank och Sparbankerna samt Ludvig & Co. Mer än hälften av skogsägarna uppger också att känslan av att äga skogen tillsammans med möjligheterna till jakt och rekreation är det viktigaste för dem.

Priserna på skogsfastigheter har ökat i större delen av landet, och majoriteten av skogsägarna tror att den prisutvecklingen fortsätter. På minussidan finns oron för hur klimatet försämras och hur eventuella förändringar i äganderätten kommer att påverka möjligheten att äga och livnära sig på skog.

Hela 38 procent av skogsägarna oroar sig för hur politiska beslut kommer att påverka deras situation, men eftersom priserna på skogsmark fortsätter uppåt tror en majoritet av skogsägarna att både fastighetspriserna och virkespriserna ökar de närmaste åren.

”Tillfredsställande lönsamhet”

Skogsägarna ser skogen som en lönsam investering och drygt hälften uppger att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god och tror att det fortsätter så under de närmaste åren, trots att det just nu finns indikationer på att skogskonjunkturen mattas av.

Men synen på virkespriserna är mer positiv än i fjol, och 55 procent tror att timmerpriset stiger medan 39 procent tror att priset på massaved går upp under de närmaste åren.

Klimatfrågorna engagerar allt fler skogsägare och klimatoron har ökat kraftigt. I den senaste Skogsbarometern uppger 24 procent av skogsägarna att de oroar sig för klimatfrågorna. I den tidigare Skogsbarometern var det 15 procent som var oroliga.

”Klimat och politik utmanar”

– Som skogsägare är väder och skadeangrepp alltid en källa till oro men nu ser vi att klimatet specifikt, precis som äganderätten, bekymrar allt fler. Detta bör tas på stort allvar och vi ska ha respekt för att klimat och politik både utmanar och kan ge nya möjligheter för skogsägarna. Exempelvis kan satsningar på innovation och utveckling av nya användningsområden för skogsråvaror bidra till att skogsekonomin växer. Samtidigt behöver vi ett uthålligt skogsuttag som tar hänsyn till både skogsägarnas lönsamhet och biologisk mångfald, säger Ulf Möller, segmentsansvarig för Skog och Lantbruk, Swedbank.

Not: Skogsbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Sparbankerna och Swedbank där 750 slumpvist utvalda enskilda skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket och om sina förväntningar på konjunkturen. Intervjuerna gjordes av Kantar Sifo i september 2021