Skistars vinst oförändrad

Publicerad 2013-03-21 08:23

Rapport Vinterturismbolaget redovisar ett resultat efter skatt för andra kvartalet i brutna räkenskapsåret på samma nivå som föregående år.

Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat före skatt på 416 miljoner kronor för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret (378).

Resultatet efter skatt blev 341 miljoner kronor (343). Resultatet per aktie uppgick till 8:70 kronor (8:75).

Skattekostnaden ökade som en följd av att riksdagens beslut att sänka
bolagsskatten. Nettoomsättningen uppgick till 960 miljoner kronor (893).

Bokningsläget för det tredje kvartalet är 1 procent bättre än föregående år. Båda påskveckorna är bättre bokade medan övriga veckor är något svagare än året innan, skriver bolaget i rapporten.