Rapport Skistar redovisar en omsättningsökning för det gångna kvartalet. Samtidigt är bokningsläget inför vintersäsongen sämre än vid samma tidpunkt i fjol.

Skistar redovisar ett rörelseresultat på 932 miljoner kronor (936) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 som avslutades i februari.

Nettoomsättningen uppgick till 2.350 miljoner kronor (2.178).

Resultatet efter skatt uppgick till 731 miljoner kronor (752). Resultatet per aktie uppgick till 9:32 kronor (9:57).

Resultatet före skatt blev 926 miljoner kronor (920).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 16 bidragsgivare, var på ett ebit-resultat på 854 miljoner kronor och en omsättning på 2.095 miljoner kronor.

Sämre bokningsläge jämfört med i fjol

Skistars bokningsläget för vintersäsongen 2022/2023 ligger på minus 10 procent jämfört med samma period föregående år.

Det framgår av delårsrapporten.

”Förklaringen är främst, precis som vid förra rapporten, att fler bokar senare än normalt och närmare inpå vistelsen. Dessutom ser vi att intresset att hyra ut sin stuga ökar bland privatpersoner jämfört med tidigare år, dock med ett nytt beteende genom att det sker på egen hand”, skriver Skistar.

I sin rapport i december uppgav Skistar att bokningsläget inför 2022/2023 låg på -13 procent.

”När vi nu sammanfattar två tredjedelar av vintersäsongen och Skistars andra viktiga kvartal för verksamhetsåret 2022/2023 har vi en fortsatt tillväxt i kärnverksamheten med en rekordomsättning, 2,5 miljarder kronor (+8 procent) efter första halvåret, trots konjunkturläget och utmanande tider”, skriver vd Stefan Sjöstrand i rapporten.

Inom Skistars retailverksamhet har bolaget noterat en fortsatt stark efterfrågan, särskilt för det egna varumärket EQPE där försäljningsökningen för hela affärsområdet uppgick till 21 procent i det andra kvartalet. Tillväxten kommer primärt från onlineförsäljning, men även försäljning i fysisk butik har en positiv utveckling, uppger vd:n.

Skistar påminner om att bolaget investerar närmare 600 miljoner kronor till verksamhetsåret 2023/2024 med fokus på vinterverksamheten med modernare liftsystem, bättre nedfarter och effektivare snöproduktion.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.