Skistar dubblar prishöjningen jämfört med ifjol

Publicerad 2017-06-09 14:26

Aktie Skidturismbolaget Skistar grovt sett fördubblar sin prishöjning för liftkort i Sälen inför högsäsongen i vinter jämfört med den gångna säsongen. Det framgår av Nyhetsbyrån Direkts granskning av liftkortspriserna.

Ett liftkort för vuxna med en giltighetstid över en vecka i Sälen höjs med 8,4 procent till 1 995 kr. Förra gången det begav sig låg höjningen på drygt 4 procent.

För skidåkning under lågsäsong, utanför jul och nyår samt sportlovsveckorna, ligger prishöjningen för veckokortet på 2,2 procent.

Siffergranskare som vill hitta en prishöjning i trakterna av höjningen inför årets säsong måste gå tillbaka ända till säsongen 2010/2011 då priset för veckokortet i Sälen höjdes med 11 procent.

Prishöjningen för liftkort med de vanligaste giltighetstiderna på Skistars andra destinationer i Norden ligger också runt 8 procent. För den österrikiska destinationen St. Johann in Tirol, där Skistar äger 68 procent av aktierna i bolaget, är prisförändringen generellt mer modest.

Enligt Skistars känslighetsanalys för verksamhetsåret 2015/2016 skulle en 10 procents förändring av liftkortspriserna ge en resultatpåverkan på upp eller ned 104 miljoner kr.

Skulle koncernens prishöjning utifrån försäljningen av liftkort med olika giltighetstider på samtliga destinationer stanna vid 2 procent skulle det ge en positiv resultatpåverkan på knappt 21 miljoner kr. Skulle prishöjningen å andra sidan stanna vid 8 procent skulle resultatbidraget uppgå till cirka 83 miljoner kr.

Under det senast avslutade räkenskapsåret 2015/2016 svarade liftkortsintäkterna för 52 procent av koncernens totala omsättning som uppgick till strax under 2 miljarder kr. Sälen är Skistars största destination sett till antalet skiddagar.

Prisjägare som vill komma billigare undan bokar tidigt före den 15 november och får då 10 procent rabatt på liftkortet och 20 procent rabatt på skidhyran. Alternativet är att utnyttja aktieägarerabatten, där ägare av minst 200 aktier är berättigade till 15 procents rabatt på liftkort, skidskola och skiduthyrning.

Skistar har vid tidigare tillfällen inte velat jämföra sina prishöjningar med inflationen mätt som KPI utan i stället lagt fokus på ökningen av sina egna kostnader. I april steg KPI i Sverige dock med 1,9 procent i årstakt.

Noterbart är samtidigt att lönekostnader i hög grad påverkar bolagets kostnadsmassa. Skistar, som har många unga säsongsanställda, påverkades därför negativt när arbetsgivaravgifterna för unga den 1 juni 2016 höjdes till 31,42 procent från tidigare 25,46 procent. För denna personalgrupp höjdes Skistars lönekostnad därmed med nästan 5 procent.

En förändring i koncernens lönekostnad med 10 procent slår enligt bolaget med 54 miljoner kr, upp eller ned, enligt bolagets känslighetsanalys.

Nyhetsbyrån Direkt har utan framgång sökt representanter för Skistar för en kommentar om prishöjningen.

Graf: Prishöjning för vuxen i % inför säsong 2017/2018

image