Högre vinst för Skistar – svagare krona lockar turister

Publicerad 2015-03-19 08:04

Rapport Vinterturismbolaget Skistar ökar vinsten i andra kvartalet. Dessutom ser bokningsläget för resten av säsongen bättre ut jämfört med samma period ifjol.

Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på 398 miljoner kronor för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret (358). Resultatet per aktie uppgick till 10:17 kronor (9:12).

Nettoomsättningen uppgick till 1.086 miljoner kronor (985).

Resultatet före skatt blev 518 miljoner kronor (435).

12 procent högre bokningsläge 

Bokningsläget för den resterande delen av säsongen vid Skistars anläggningar ligger 12 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Det skriver bolagets vd Mats Årjes i rapporten för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Inför nästa säsong, 2015/2016, har förhandsbokningen av logi ökat med 20 procent jämfört med föregående år.

”Försäljningsvärdet av logibokningarna uppgår till 62 miljoner kronor att jämföra med 50 miljoner kronor föregående år”, skriver Skistar.

Svag kronkurs lockar gäster

Andelen utländska gäster ökar på Skistars destinationer och det är sannolikt en effekt av svagare svensk och norsk kronkurs.

Det skriver Skistars vd Mars Årjes i rapporten för det första halvåret i det brutna räkenskapsåret, en period som innebar det högst rörelseresultatet för bolaget hittills.

”Brittiska gäster i Trysil har ökat markant vilket även uppmärksammats i brittisk media”, konstaterar Mats Årjes.

Totalt sett har antalet skidåkande gäster i bolagets anläggningar ökat med nästan 5 procent och är enligt Skistars vd den enskilt viktigaste faktorn bakom resultatet.

Han skriver att beläggningen vid Skistars boende har nått nya rekordnivåer under den pågående säsongen och att det har varit i princip fullbokat under jul- och sportlov.