Vinstlyft för Skistar

Publicerad 2014-03-20 07:57

Rapport Vinterturismbolaget ökar vinsten i andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Däremot ser bokningsläget sämre ut, delvis på grund av årets sena påsk.

Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på 358 miljoner kronor för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret (341). Resultatet per aktie uppgick till 9:12 kronor (8:70).

Nettoomsättningen uppgick till 998 miljoner kronor (960).

Resultatet före skatt blev 435 miljoner kronor (416).

Lägre bokningsläge

Årets sena påsk innebär enligt Skistar i realiteten en lovvecka i stället för som normalt två. Gästtillströmningen koncentreras därmed till en påskvecka och bokningsläget hos Skistar ligger 4 procent under motsvarande period förra året.

”Erfarenhetsmässigt medför en sen påsk att även bokningstillfället senareläggs”, skriver bolaget i rapporten för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Av rapporten framgår att bolaget ännu inte har beslutat om investeringsnivån för kommande säsong.

Skistar arbetar vidare med den planerade flygplatsen mellan Sälen och Trysil och beslut om den offentliga finansieringen vänta komma under våren.