Skistar resultat stiger

Publicerad 2017-06-21 07:40

Rapport Vinterturismbolaget förbättrade både resultatet och omsättningen under det gångna kvartalet. Samtidigt är bokningsläget inför kommande säsong betydligt bättre än i fjol.

Skistar redovisar ett resultat efter skatt på 264 miljoner kronor för det tredje kvartalet, mars-maj, i det brutna räkenskapsåret 2016/2017 (229). Resultatet per aktie uppgick till 6:81 kronor (5:84).

Nettoomsättningen ökade till 858 miljoner kronor (678).

Resultatet före skatt steg till 313 miljoner kronor (281).

Bra bokningsläge

Skistars bokningsläge inför säsongen 2017/2018 visar på 14 procents högre nivå än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

I samband med föregående rapport uppgavs att bokningarna var upp 12 procent jämfört med vid samma tid föregående år.