Skistar minskar förlusten

Publicerad 2013-12-18 07:50

Rapport Bokningsläget inför skidsäsongen är i nivå med föregående år för vinterturismbolaget Skistar, som redovisar en lägre förlust i första kvartalet.

Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -215 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-223), som sträcker sig till och med augusti. Resultatet per aktie uppgick till -5:48 kronor (-5:69).

Nettoomsättningen uppgick till 61 miljoner kronor (55).

Resultatet före skatt blev -265 miljoner kronor (-270).

Oförändrat bokningsläge

Skistars destinationer öppnade något senare än föregående år, vilket har inneburit något lägre aktivitet under försäsongen. Det framgår av vinterturismbolagets delårsrapport.

”Helgerna över jul, nyår och trettondagen uppvisar tillsammans med sportloven ett förbättrat bokningsläge, perioden efter sportloven till och med påsk har ett oförändrat bokningsläge, medan veckorna under januari har ett lägre bokningsläge än förra året. Sammantaget innebär det att bokningsläget är i nivå med föregående år”, skriver Skistar.

Den trend Skistar upplevt i några år med starkare lovperioder och svagare perioder mellan loven ser ut att fortsätta.

Skistar har sålt SkiPass i förskott för 186 miljoner kronor, vilket är en nedgång med 10 miljoner jämfört med året innan. Valutaförändringar samt kortare försäsong uppges som förklaringar.

Bokningarna på den svenska marknaden har ökat medan bokningarna från de danska och norska marknaderna visat en mindre nedgång.