Högre förlust för Skistar

Publicerad 2016-12-21 07:37

Rapport Skistar redovisar en förlust som var högre än samma kvartal i fjol. Vinterturismbolagets resultat tyngs bland annat av den nya satsningen i Alperna.

Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -207 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-182). Resultatet per aktie uppgick till -5:15 kronor (-4:64).

Nettoomsättningen uppgick till 117 miljoner kronor (82).

Resultatet före skatt blev -263 miljoner kronor (-239) medan rörelseresultatet var -257 miljoner kronor (-229).

Resultatet efter skatt i det gångna kvartalet påverkades negativt med 12 miljoner kronor på grund av att St. Johanner Bergbahnen konsoliderats.

Något sämre bokningsläge

Bokningsläget i antal bokade objektsnätter för vintersäsongen 2016/2017 är 1 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt förra året.

Det framgår av uppgifter i rapporten.

Vid närmast föregående rapport var bokningsläget 3 procent bättre än fjolårssäsongen. Skistar betonar med tanke på siffrorna att förra årets bokningsläge vid motsvarande tidpunkt var det starkaste någonsin.

Årets julvecka är något svagare bokad med anledning av färre lediga dagar medan veckorna mellan nyår och sportlov samt sportlovsperioden är bättre bokad. Perioden efter sportloven är sämre bokad med anledning av att den sena påsken innebär ett senare bokningsbeteende, heter det vidare.

Skistar framhåller också att nära 80 procent av säsongens bedömda logiförsäljning är uppbokad.