Bättre bokningsläge för Skistar

Publicerad 2014-12-18 08:11

Rapport Vinterturismbolaget har en strykande åtgång av boende inför vintern. Rapporten för första kvartalet i brutna räkenskapsåret visar dock en förlust.

Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -205 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-215). Resultatet per aktie uppgick till -5:23 kronor (-5:48).

Nettoomsättningen uppgick till 64 miljoner kronor (59) samtidigt som rörelsens intäkter låg på 67 miljoner kronor (63).

Resultatet före skatt blev -265 miljoner kronor (-265).

Bättre bokningsläge

Bokningen av logi på Skistars destinationer, mätt i antal objektsnätter, ligger 3 procent högre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Det framgår av Skistars rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

”Jul- och nyårshelgen är i det närmaste fullbokad. Sportlovsperioden bokar fortsatt starkt”, skriver bolagets vd Mats Årjes i rapporten.

Han skriver vidare att bolaget i skrivande stund har vinter på bolagets alla destinationer.