Vinstfall för Skistar

Publicerad 2013-06-19 07:55

Rapport Vinsten krymper i vinterturismbolagets nya delårsrapport. En ljusglimt är bokningsläget inför kommande säsong.

Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på 154 miljoner kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret (171). Resultatet per aktie uppgick till 3:93 kronor (4:37).

Nettoomsättningen uppgick till 602 miljoner kronor (579).

Resultatet före skatt blev 186 miljoner kronor (183).

Bokningsläget inför den kommande säsongen i volym är 6 procent bättre än vid motsvarande tidpunkt i fjol, enligt bolaget.