Skistars förlust växer

Publicerad 2013-10-03 07:51

Rapport Vinterturismbolaget redovisar en större förlust för fjärde kvartalet i brutna räkenskapsåret. En ljusglimt i rapporten är att bokningarna inför vintern tagit fart.

Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -136 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-119), som sträcker sig till och med augusti. Resultatet per aktie uppgick till -3:48 kronor (-3:03).

Nettoomsättningen uppgick till 48 miljoner kronor (37).

Resultatet före skatt blev -173 miljoner kronor (-161).

En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2012/2013 (2:50).

Bättre bokningsläge

Skistars bokningsläge inför vintersäsongen 2013/14 är i volym 1 procent bättre jämfört med motsvarande tidpunkt förra året.

Det framgår av Skistars bokslutskommuniké.

Bokningsingången var svag under den ovanligt långa och fina sommaren, men har sedan mitten av september tagit fart igen, skriver bolaget.

Skidanläggningsinvesteringarna under vintersäsongen 2013/2014 beräknas uppgå till 142 miljoner kronor.