Förlusten ökar – men Skistar höjer utdelningen

Publicerad 2017-10-04 07:37

Rapport Skistar förlust ökade under det fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. Men vinterturismbolaget tänker ändå höja utdelningen.

Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -150 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-142). Resultatet per aktie uppgick till -3:78 kronor (-3:53).

Nettoomsättningen uppgick till 90 miljoner kronor (116).

Resultatet före skatt blev -192 miljoner kronor (-184).

En utdelning om 5:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (4:50).

Bra bokningsläge inför säsongen

Skistars bokningsläge inför vintersäsongen 2017/18 är 7 procent högre, mätt i antalet objektsdygn, än vid samma tidpunkt förra året.

”Över hälften av den totala kapacitet som beräknas säljas under hela vintersäsongen är redan uppbokad. Ökningen kan hänföras till att både januariveckorna och perioden efter sportloven, som inkluderar en tidigare påsk, bokas tidigare”, skriver Mats Årjes i sitt vd-ord och ”ser med stor optimism fram emot den kommande säsongen”.

Försäljningsvärdet av logibokningarna uppgår till 429 miljoner kronor (381).