Rapport Skistar redovisar en ökad omsättning för det gångna kvartalet samtidigt som rörelseförlusten minskade. Vinterturismbolaget ser nu fram emot "en lång och bra vintersäsong". 

STOCKHOLM (Direkt) Vinterturismbolaget Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -251 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-245). Resultatet per aktie uppgick till -3:12 kronor (-3:03).

Resultatet före skatt blev -307 miljoner kronor (-322) samtidigt som rörelseresultatet landade på -293 miljoner (-326).

Nettoomsättningen uppgick till 154 miljoner kronor (121).

”Vi ser med tillförsikt fram emot en bra och lång vintersäsong på våra sex destinationer och i år ser vi att utomhusaktiviteter i friska luften är mer uppskattat och mer viktigt än någonsin denna annorlunda tid”, skriver bolagets vd Stefan Sjöstrand i rapporten.

 

I år ser Skistar att utomhusaktiviteter i friska luften är mer uppskattat och mer viktigt än någonsin denna annorlunda tid, uppger Stefan Sjöstrand.

”Coronapandemin fortsätter att prägla vår verksamhet även under första kvartalet för verksamhetsåret 2020/21 och arbetet har fortsatt under hela hösten med att coronasäkra våra destinationer. Skistar inför en rad försiktighetsåtgärder för att göra det tryggt och säkert för våra gäster och medarbetare. Vi känner oss väl förberedda tack vare den täta dialogen vi haft på våra skidorter med lokala och nationella aktörer inom såväl vården och räddningstjänsten som näringen genom destinationsbolagen och branschorganisationerna i Sverige och Norge”, skriver Stefan Sjöstrand.

Sammantaget uppger sig skidturismbolaget se bra efterfrågan för hela säsongen för samtliga destinationer. Bolaget har 80 procent av förra säsongens volym på boendet bokad.

”Det visar att trenden att semestra på hemmaplan i den skandinaviska fjällvärlden är fortsatt stark och att många uppskattar alpin skidåkning med tid utomhus i skidbacken med familjen och vänner med fokus på välmående och hälsa. Förra säsongen blev dessutom förkortad då vi tvingades stänga tidigare på grund av pandemin men vi räknar med en lång säsong i år tack vare ett fortsatt starkt intresse för skidåkning”, skriver Stefan Sjöstrand.

Tidigt under hösten såg Sksitar en mycket stark efterfrågan på flera av sina produkter såsom boende, Skipass, skidhyra och skidskola när många ville säkerställa en semester i fjällen i vinter. Vid bokslutskommunikén den 1 oktober uppgick bokningsläget till +10 procent jämfört med året innan.

”I samband med de hårdare inresereglerna mellan Norge och Danmark samt Norge och Sverige har vi sett en viss avvaktan i bokning och minskat antal gäster på kort sikt framförallt under jul- och nyårshelgerna. Efterfrågan i Sverige är dock fortsatt stark med en inhemsk efterfrågan på +8 procent jämfört med föregående år, samtidigt som vi ser en utmaning med antalet gäster och bokningar på den norska marknaden med nuvarande karantänsregler”, skriver Skistar-chefen.

Till följd av detta försvåras möjligheten för utländska gäster att besöka de norska skidorterna på kort sikt.

”Vi tappar därför kraftigt i bokningar i Norge och vårt totala bokningsläge för samtliga destinationer fram till och med 7 december ligger på -16 procent jämfört med föregående år. För närvarande gör därför Skistar en hel del marknadsföring i Norge för att attrahera norska gäster till våra destinationer”, uppger Stefan Sjöstrand.

Alla destinationer i Sverige och Norge öppnar under vecka 50 och 51. Skistar i St. Johann i Österrike har efter regeringsbeslut beslutat att öppna liftarna den 24 december.