Skistar ökade omsättningen

Publicerad 2015-12-17 08:04

Rapport Vinterturismbolagets förlust var lägre än samma kvartal i fjol. Samtidigt ökade omsättningen rejält.

Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -182 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-205). Resultatet per aktie uppgick till -4:64 kronor (-5:23).

Försvagningen av den norska kronan påverkade resultatet positivt med 5 miljoner kronor under perioden.

Nettoomsättningen uppgick till 82 miljoner kronor (64). Försvagningen av den norska kronan påverkade intäkterna negativt med 1 miljoner kronor under det första kvartalet.

Resultatet före skatt blev -239 miljoner kronor (-265).