Rapport Skistar fördubblade omsättningen under det gångna kvartalet som traditionsenligt är svagt resultatmässigt. Vinterturismbolaget höjer utdelningen och konstaterar dessutom att bokningsläget inför kommande säsong är bättre än vid samma tidpunkt i fjol.

Skistar redovisar ett resultat efter skatt på -117 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-150).

Resultatet före skatt blev -166 miljoner kronor (-192) medan rörelseresultatet landade på -156 miljoner kronor (-185).

Nettoomsättningen uppgick till 184 miljoner kronor (90).

En utdelning om 7:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (5:50), motsvarande totalt 274 miljoner kronor (216).

Bättre bokningsläge än i fjol

Skistars bokningsläge inför kommande vintersäsong, 2018/19, är 5 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år.

Det framgår av bokslutet för verksamhetsåret som avslutades i slutet av augusti.

”Dryga 50 procent av den totala kapacitet som beräknas säljas under hela vintersäsongen är redan uppbokad. Störst tillväxt på de utländska marknaderna ser vi från England och Danmark”, skriver Mats Årjes i vd-ordet.