SkiStar halvårsrapport september 2022-februari 2023

2023-03-21 07:15:00

FORTSATT TILLVÄXT OCH ETT MYCKET STARKT RESULTAT FÖR DET VIKTIGA ANDRA KVARTALET

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 172 MSEK, 8 procent, till 2 350 MSEK (2 178) jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat före skatt för det andra kvartalet förbättrades med 6 MSEK, 1 procent, till 926 MSEK (920) jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9,32 SEK (9,57).

Första halvåret

  • Nettoomsättningen för det första halvåret ökade med 195 MSEK, 8 procent, till 2 527 MSEK (2 333) jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat före skatt för det första halvåret minskade med 122 MSEK, 21 procent, till 451 MSEK (573) jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,35 SEK (5,61), en minskning med 22 procent.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

  • Resultatet före skatt för det andra kvartalet är det bästa i bolagets historia, drivet av omsättningstillväxt.
  • Martin Almgren har utsetts till ekonomi- och finansdirektör att efterträda Anders Örnulf. Tillträdesdagen har ändrats från tidigare meddelade 23 maj 2023 till den 3 april 2023.
  • SkiStar och övriga nuvarande ägare i Trysilguidene AS, som bedriver skidskoleverksamheten i Trysil, har kommit överens om att SkiStar förvärvar övriga ägares aktier (65 procent) i bolaget. I och med aktieöverlåtelsen kommer SkiStar, per den 1 september 2023, att äga 100 procent av Trysilguidene.

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger vd Stefan Sjöstrand:
”Resultatet visar att intresset för alpin skidåkning fortsatt är stort och att trenden att semestra på hemmaplan i den skandinaviska fjällvärlden håller i sig även denna vinter.”

Telefonkonferens och webbpresentation m.m.
Tisdagen den 21 mars 2023 klockan 10.00 CET.
Webbsändning: https://financialhearings.com/event/44265

För registrering och inringningsuppgifter till telefonkonferensen, följ länken ovan. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.

 

Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 mars 2023 klockan 07.15 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga


GlobeNewswire