SkiStar delårsrapport september 2022-november 2022

2022-12-19 07:15:00

FORTSATT STORT INTRESSE FÖR FJÄLLSEMESTER OCH HÖG INVESTERINGSTAKT HOS SKISTAR

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 22 MSEK, 14 procent, till 177 MSEK (155) jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat efter skatt för det första kvartalet försämrades med 75 MSEK, 24 procent, till ‑390 MSEK (-315) jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till -4,98 SEK (-3,97).

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

  • Redan den 26 november öppnade Vemdalen skidåkningen för säsongen och från och med den 8 december var SkiStars samtliga svenska och norska fjälldestinationer öppna med fina förutsättningar för alpin skidåkning.
  • Vid årsstämma i Sälen den 10 december fattades beslut om vinstutdelning om 3,00 SEK per aktie, en fördubbling mot föregående år.

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger vd Stefan Sjöstrand:
Bokningsläget är i paritet med den senast jämförbara vintersäsongen före pandemin. Det visar att trenden att semestra i den skandinaviska fjällvärlden är fortsatt stark i vinter och att många uppskattar och prioriterar alpin skidåkning med tid tillsammans med familj och vänner.

Webbpresentation och telefonkonferens
I samband med rapporten håller SkiStar en webbpresentation och telefonkonferens. Verkställande direktör Stefan Sjöstrand och ekonomi- och finansdirektör Anders Örnulf presenterar och kommenterar rapporten.

Måndagen den 19 december 2022 klockan 10.00 CET. Ring in på:
SE: +46850558357,
NO: +4723963688,
UK: +443333009034,
US: +16467224904.
Webbsändning: https://financialhearings.com/event/44264. Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.

Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 december 2022 klockan 07.15 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga


GlobeNewswire