SKISTAR: BORDE KANSKE HAFT STÖRRE PRISHÖJNING - VD

2023-03-21 10:37:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skidturismbolaget Skistar har trots en inflation som under de senaste månaderna legat i närheten av 10-procentsnivån nöjt sig med betydligt lägre prishöjningar än så.

"Vi har valt att höja våra Skipass i snitt med 4 procent, vi har sänkt priset på skidskola och behållit priset på skidhyra och vi borde kanske egentligen ha haft en högre höjning för att klara det trycket. Men vi har valt att inte göra det", säger Stefan Sjöstrand till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Nyhetsbyrån Direkts prisundersökning som publicerades i juni 2022 var prisökningen för liftkort under sportlovet 2023 knappt 5 procent för i Sälen - Skistars största destination sett till antalet skiddagar. Motsvarande höjningar i Åre och norska Hemsedal låg på runt 4 respektive omkring 3 procent i högsäsong.

Då den innevarande säsongen 2022/2023 ännu inte är slut har Skistar ännu inte tagit några beslut om priserna för nästa säsong 2023/2024.

"Vi jobbar med olika lösningar inför nästa år och ser hur omvärlden ser ut och om vi kan paketera olika erbjudanden och hitta olika typer av möjligheter för gästen, men vi ser fortfarande en väldigt stark efterfrågan för vår produkt", säger Stefan Sjöstrand.

Han nämner reparationer och underhåll som en kostnadspost där Skistar har sett stigande kostnader.

"Vi har haft en pandemi och har då hållit igen på egentligen allt och bara gjort alla måsten kan man säga. Vi har nu valt att öka investeringstakten och också öka reparationer och underhåll på våra anläggningar. När vi bestämmer oss för att göra det ser vi också en ökad kostnadsbild för dessa reparationer och underhåll gentemot hur det har varit tidigare. Det hänger samman med ökade priser på reservdelar och generella prisökningar i hela samhället", säger Stefan Sjötrand.

"Vi har också valt att öka vår marknadsföring för att fylla våra anläggningar och det har gett effekt. Det ser vi på vårt resultat", fortsätter Stefan Sjöstrand.

Under en intervju i DI-tv tidigare på tisdagsmorgonen framhöll Skistars vd Stefan Sjöstrand att "jag tycker vi har en prisvärd produkt" och nämner även att det finns ytterligare utrymme för prishöjningar. Enligt vad Stefan Sjöstrand sade i DI-tv "finns en möjlighet att ha en ökad prissättning på våra produkter".Direkt-SE