Riksbanksprotokollet Även om en ekonomisk återhämtning har påbörjats är sikten framåt mycket dålig. Det sade vice riksbankschef Cecilia Skingsley vid det penningpolitiska mötet den 21 september, enligt protokollet från mötet.

”Det ekonomiska förloppet ser under lång tid framöver ut att avgöras dels av hur restriktioner ändras i olika länder och regioner, och dels hur individer, företag, offentlig sektor och finansiella marknader reagerar på pandemiförloppet”, sade Cecilia Skingsley.

I Sverige har den ekonomiska statistiken i stort kommit in i linje med Riksbankens prognoser i juli. Cecilia Skingsley tittade särskilt på de senaste inflationsutfallen som kommit in högre än väntat. Hon påpekar att nivån ändå är mycket låg och svårbedömd samtidigt som de långsiktiga inflationsförväntningarna förefaller ha hållit sig tämligen stabila.

Enligt förslaget till penningpolitisk rapport kommer inflationen att stiga, men inte nå målet om 2 procent under prognosperioden.

”Men det ska inte uppfattas som ett tecken på att vi övergett inflationsmålet, eller att det vore lämpligt att ge upp inflationsmålet. Tvärtom visar pandemins effekter på ekonomin hur viktigt det är att penningpolitiken fortsätter att inriktas mot att nå inflationsmålet på 2 procent”, sade hon.

”Centralt upprätthålla inflationsmålet”

En genomsnittligt alltför låg inflation medför en genomsnittligt låg nominell ränta. Då blir det vid lågkonjunkturer oftare så att styrräntan slår i den nedre gränsen.

”Att upprätthålla inflationsmålet på 2 procent är med andra ord centralt för att upprätthålla penningpolitikens förmåga att lindra lågkonjunkturer”, sade Cecilia Skingsley.

Hon noterade att flera centralbanker i och med pandemin har hamnat i ett läge där styrräntan är nära den nedre gränsen, och att det därför är viktigt att utveckla det penningpolitiska ramverket så att centralbanker kan fortsätta lindra lågkonjunkturer.

”Den amerikanska centralbanken Federal Reserves nyligen presenterade justeringar är därför intressanta att analysera och diskutera här i Sverige”, sade hon.

Fed meddelade i slutet av augusti att den kommer införa en ny form av inflationsmål som blir att inflationen i genomsnitt ska vara 2 procent över tid.

”Oväntat hög inflation”

De största revideringarna i inflationsprognoser i den senaste penningpolitiska rapporten gjordes för utvecklingen under sommaren och hösten nästa år.

Det sade vice riksbankschef Per Jansson vid det penningpolitiska mötet den 21 september, enligt protokollet.

Dessa prognoser för inflationen skrivs ned med upp till drygt en halv procentenhet, konstaterade han.

”Prognosjusteringarna är en följd av att växelkursen för den svenska kronan har stärkts ganska mycket på senare tid, vilket bedöms påverka inflationen med tidsfördröjning, och att sommarens oväntat höga inflationsutfall ger upphov till en del baseffekter vid samma tidpunkt nästa år”, sade han.

Han framhöll samtidigt att dessa prognosrevideringar dock inte är av betydelse för Riksbankens mer grundläggande förmåga att under kommande år klara av att leverera på sitt 2-procentsmål.

”Precis som i juliprognosen stiger inflationen gradvis och mot slutet av prognosperioden, från ungefär sommaren 2023, ligger inflationstakten bara ett par tiondelar av en procentenhet under målet”, tillade han.

Inflationsmålets roll som ankare i den svenska pris- och lönebildningen kan med en sådan utveckling upprätthållas, fastslog han.

”Beroende av omvärlden”

Eftersom Sverige är en liten öppen ekonomi är vi beroende av omvärlden. Nyckelfrågan framöver blir därför att bedöma vilken politik som kommer att föras under resten av 2020 och 2021. Huruvida de reaktioner som sågs under våren upprepas om folkhälsoläget skulle försämras igen är en öppen fråga.

Det sade vice riksbankschefen Henry Ohlsson vid det penningpolitiska mötet den 21 september, enligt protokollet från mötet.

”Sverige är en liten öppen ekonomi. Vi är beroende av den ekonomiska aktiviteten och politiken i omvärlden. Under våren har drakoniska åtgärder vidtagits runt om i världen, åtgärder som kraftigt har minskat den ekonomiska aktiviteten”, sade Henry Ohlsson.

Efterhand har dessa åtgärder minskats i styrka, och det har setts tecken på återhämtning på många håll i världen.

”För mig är nyckelfrågan för att bedöma de ekonomiska förutsättningarna under resten av 2020 och under 2021: Vilken politik kommer att föras i omvärlden? Jag anser att det är en öppen fråga om de politikreaktioner vi sett under våren kommer att upprepas om folkhälsoläget åter skulle försämras”, sade Henry Ohlsson.

När det kommer till penningpolitiska överväganden noterade Henry Ohlsson att inflationsförväntningarna på fem års sikt har legat kvar kring 1,7 procent under den pågående ekonomin. Han noterar också att resultatet av Riksbankens åtgärder under våren och sommaren har blivit både tryggad kreditförsörjning och expansiv penningpolitik.

 

 

Aktiechatt
Hernhag: Fyra långsiktiga miljöfavoriterOch tre intressanta tillväxtaktier
Placera
Chefsstrategen: Nordea överviktar aktier...men tar ner IT till neutral vikt
Aktier
Här är månadens favoritaktier
Börsen
Kort börsdag slutade på plus
30/10
Trading Direkt: Olavis strategi under börsturbulensen
Sektor
Lägre förluster än väntat för amerikanska oljejättar
Krönika
Lundkvist: Därför är USA-valet viktigare för Europa än för Kina
Analyser
Här är fredagens aktierekar
Bostad
Danske: Bostadsrättspriserna fortsatte uppåt i Stockholm
Rapport
Lägre förlust än väntat för SCA
Rapport
Vinstfall för Electrolux ProÄven omsättningen sjönk
Rapport
Lundin Energy prickade förväntningarnaHöjer produktionsprognosen
Aktie
Klart: Volvo säljer UD Trucks till Isuzu
Foto: istockphoto
Asien
Nedåt i Asien
Foto: istockphoto
Rapport
Tech-bonanza i USAJättarna krossade förväntningarna
Foto: Janerik Henriksson/TT
Pandemin
H&M stänger inga butiker i landet efter nya coronaråd
Gästkrönika
Lundkvist: Ny börsoro ger köpläge för den långsiktige
Foto: Shutterstock
Fonder
Månadens fonder: Nu väljer spararna grön energi
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Riksbanken förbereder egen swish-tjänstKontanthanteringen på rekordlåg nivå
Foto: Shutterstock
Placera
Aktiestrategen: Botten nåddes under andra kvartalet"Men frågan är hur snabb och hur kraftfull uppgånger blir"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Spara
Riksgälden höjer insättningsgarantin
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Boränta
Nordea sänker flera bundna bolåneräntor
Aktie
Actic stänger i TysklandFörlorar 8 miljoner kr per månad