Skilsmässa Hagströmer-Qviberg

Publicerad 2011-11-16 09:15

Skandalen kring HQ Bank får nu finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg att föreslå en uppdelning av investmentbolaget Öresund. Uppdelningen ska bryta "den låsning som uppstod på grund av HQ".

Skandalen kring HQ Bank får nu finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg, efter ett mångårigt samarbete, att föreslå en uppdelning av investmentbolaget Öresund.

Qviberg ska enligt förslaget samla sitt ägande i ett nytt Öresund, med Fabege, Bilia och Skistar som större innehav. Hagströmer samlar å sin sida sitt ägande i det nya bolaget Newco, med Avanza som större innehav.

I ett pressmeddelande skriver Öresund att händelseutvecklingen i HQ ”tjänat som en katalysator” när Hagströmer och Qviberg tog initiativ till uppdelningen.

”Genom uppdelningen bryter vi den låsning som uppstått på grund av HQ”, säger de båda finansmännen i ett gemensamt, skriftligt uttalande.

De uppger vidare att uppdelningen ger förutsättningar för högre värdetillväxt.

Öresund ska enligt förslaget, som stöds av bolagets styrelse, fortsätta som noterat investmentbolag. Newco ska enligt planerna inledningsvis handlas på Stockholmsbörsens alternativa aktielista First North. Genom ett inlösenerbjudande ska Newco skiftas ut till Öresunds aktieägare.

För att uppdelningen ska bli verklighet krävs beslut vid en extra bolagsstämma den 16 december.