Rapport SKF:s resultat tyngs av engångsposter men det underliggande resultatet var högre än vad analytikerna förväntat sig. Kullagerjätten flaggar dock för sämre efterfrågan under första kvartalet. 

SKF redovisar ett rörelseresultat på 1.910 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 16 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 1.954 miljoner kronor.

I resultatet ingår -271 miljoner kronor i engångsposter, mot snittestimatet -79 miljoner.

Justerat för engångsposterna blev rörelseresultatet 2.181 miljoner kronor. Här var 2.033 miljoner kronor väntat.

Försäljningen blev 21.208 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 20.780 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på 6:25 kronor, mot snittestimatet på 6:13 kronor.

Spår lägre efterfrågan

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det första kvartalet 2020 kommer att vara lägre för koncernen jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

Efterfrågan väntas bli något lägre för divisionen Industri och lägre för divisionen Fordon.

Geografiskt förväntas efterfrågan bli lägre i Europa, avsevärt lägre i Nordamerika, något högre i Asien, och avsevärt högre i Latinamerika.

Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas bli + 60 miljoner kronor i det första kvartalet i förhållande till det första kvartalet 2019.

Vd: Stabilt fjolår

SKF:s vd Alrik Danielson anser att 2019 var ett stabilt år för kullagerföretaget. Under första halvåret rådde stadig efterfrågan.

”Under årets sista sex månader behöll vi trots sjunkande efterfrågan ett starkt operativt resultat”, skriver SKF-chefen i bokslutsrapporten.

”Tack vare konsekvent fokus på kostnadsminskningar, i synnerhet under fjärde kvartalet där kostnadsminskningarna mer än kompenserade för kostnadsinflationen, har vi kunnat fortsätta leverera stabila resultat och investera i våra fabriker och i FoU”, fortsätter Alrik Danielson.

Koncernens försäljning minskade organiskt med 2,9 procent, vilket var ljusare än analytikernas förväntningar om en nedgång på 4,5 procent enligt en sammanställning från Infront.

”Försäljningen var högre i Asien, främst beroende på hög efterfrågan i Kina, något lägre i Europa, avsevärt lägre i Nordamerika och betydligt högre i Latinamerika”, skriver Alrik Danielson.

Industriverksamheten redovisade en underliggande marginal på 13,3 procent, vilket är högre än föregående år (12,9 procent) trots en minskning i den organiska försäljningen med 1,2 procent, framhåller SKF-chefen.

Fordonsverksamheten redovisade en underliggande marginal på 2,4 procent (3,8 procent föregående år) vilket berodde på en minskning i den organiska försäljningen med 7,5 procent.

SKF uppger att bolaget under fjärde kvartalet vidtog åtgärder för att skapa en mer effektiv struktur för supportfunktioner.

”Vi kommer under 2020-2021 att införa nya arbetssätt som leder till organisationsförändringar samt skapa regionala kompetenscenter”, skriver Alrik Danielson.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.