Aktie Kullagerföretaget SKF vidtar åtgärder för att minska påverkan av verksamheten till följd av covid-19.

Åtgärderna inkluderar stängning av fabriker, kostnadsbesparingar, personalneddragningar samt ökad arbetskraftsflexibilitet.

Enligt bolaget finns det en betydande risk för en materiell finansiell påverkan på SKF från slutet av mars, men tillägger att det är väldigt svårt att uppskatta denna påverkan.