Rapport (Uppdaterad) Kullagertillverkaren SKF bjöd på ett bättre resultat än väntat för det fjärde kvartalet 2020. SKF:s avgående vd Alrik Danielson pekar på att bolaget hade mycket starka resultat under 2020, och särskilt under fjärde kvartalet trots den oförändrade efterfrågan och en negativ valutapåverkan.

På börsen handlades dock aktien, som tidigare gått bra och handlats kring rekordhögstanivåer, ned direkt efter rapportsläppet.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Resultat överträffade förhandstips. SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.582 miljoner kronor för det gångna kvartalet. Ett genomsnitt av analytikerprognoser, som Infront sammanställt, låg på 2.408 miljoner. Försäljningen blev 19.572 miljoner kronor, ungefär i linje med förväntningarna.

Högre utdelning än väntat. Utdelningen för helåret 2020 föreslås bli 6:50 kronor per aktie, vilket kan jämföras med analytikernas genomsnittliga förväntan om 5:01 kronor. För 2019 delade SKF under fjolåret ut 3:00 kronor per aktie, efter att det ursprungliga förslaget sänkts från 6:25. SKF övervägde i höstas att kalla till en extrastämma för en återstående utdelning, men i slutet av oktober meddelade SKF att styrelsen som ett resultat av den ekonomiska osäkerheten hade beslutat att inte föreslå ytterligare utdelning för 2019.

Spår medelhög ensiffrig organisk tillväxt första kvartalet. SKF spår ”en medelhög ensiffrig organisk tillväxt” i första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020. ”De industrier och regioner där SKF är verksamt påverkas fortfarande av spridningen av covid-19”, skriver bolaget. Valutapåverkan på rörelseresultatet bedöms bli -600 miljoner kronor i första kvartalet i förhållande till motsvarande kvartal 2020.