Rapport SKF redovisar ett resultat klart över analytikernas förväntningar. Bolaget noterade dock ett försäljningsras på 25 procent de två sista veckorna i mars. Kullagerbolaget ger ingen prognos för det andra kvartalet då osäkerheten är stor. 

SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.572 miljoner kronor för första kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat rörelseresultat på 1.944 miljoner kronor.

I resultatet ingår -304 miljoner kronor i engångsposter, mot snittestimatet vid -60 miljoner.

Försäljningen blev 20.085 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 19.515 miljoner kronor.

Försäjningen störtdök slutet av mars

Under de två sista veckorna i mars noterade SKF en nedgång på 25 procent i förhållande till motsvarande veckor 2019.

Det framgår av Alrik Danielson vd-ord i rapporten för det första kvartalet.

”Vi vidtar även åtgärder för att dämpa den finansiella påverkan från den rådande situationen. Detta inbegriper fabriksstängningar, minskade kostnader och antal anställda, samt ökad flexibilitet inom arbetskraften”, skriver han vidare.

Noterbart är att Sandvik i sin rapport sade att efterfrågan för vändskärsdivisionen SMS gick ned med cirka 25 procent sista veckan i mars.

Ger ingen prognos för andra kvartalet

Med tanke osäkerheten i den nuvarande ekonomiska situationen är det inte möjligt att ge en tillförlitlig prognos på efterfrågan för det andra kvartalet.

Det skriver SKF:s vd Alrik Danielsson i rapporten för det första kvartalet.

”Vi förbereder verksamheten för en rad olika scenarier givet utvecklingen på efterfrågan, och vi känner oss trygga med att vi kommer kunna agera utifrån hur situationen utvecklas”, skriver han vidare.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.