Rapporter Kullagerbolaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2 542 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Det var högre än vad analytikerna hade räknat med.

Analytikerkårens snittprognos för det justerade rörelseresultatet uppgick till 2 229 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av 18 prognoser inför rapporten.

Den justerade rörelsemarginalen landade samtidigt på 10 procent jämfört med 8,8 procent för ett år sedan. Den organiska försäljningstillväxten landade på 9,7 procent vilket var i linje med förhandstipsen.

Försäljningen blev 25 361 miljoner kronor, jämfört med snittprognosen på 25 301 miljoner kronor.

Resultatet före skatt landade på 1 693 miljoner kronor mot väntade 1 736 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret föreslås bli 7,00 kronor per aktie, att jämföra med snittet på 7,09 kronor. Året innan var utdelningen 7,00 kronor per aktie.

Bolaget spår organisk försäljningstillväxt framåt

Den organiska försäljningstillväxten under första kvartalet 2023 förväntas bli ”i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall”, jämfört med motsvarande kvartal året innan, uppger SKF i delårsrapporten.

Även för helåret 2023 skriver SKF att man förväntar sig att den organiska försäljningstillväxten ”landar i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall jämfört med 2022”.

”Vi förutser fortsatt volatilitet och geopolitisk osäkerhet på de marknader där vi är verksamma”, uppger vd Rickard Gustafson i bokslutsrapporten.

En positiv valutapåverkan på rörelseresultatet väntas i första kvartalet vara cirka 300 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

SKF upprepar vidare att man för 2023 väntar sig en skattesats exklusive effekter av sålda verksamheter på cirka 28 procent samt att investeringar i materiella anläggningstillgångar väntas uppgå till cirka 5 miljarder kronor för helåret.