Aktie Kullagerföretaget SKF meddelar uppdaterade långsiktiga mål i samband med bolagets kapitalmarknadsdag på onsdagen. Därmed ersätts de tidigare målen från 2016.

Det framgår av ett pressmeddelande.

SKF siktar nu på att ha en justerad rörelsemarginal på 14 procent. Det kan jämföras med det tidigare målet om att ha en redovisad rörelsemarginal på 12 procent.

Vidare sätter SKF bland annat som mål att omsättningstillväxten, mätt inklusive förvärv men justerat för avyttringar, ska uppgå till 5 procent. Tidigare siktade SKF på att ha en organisk tillväxt på 5 procent mätt i lokala valutor.

SKF siktar vidare på att ha en justerad avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 16 procent. Även tidigare var målet för avkastning på sysselsatt kapital 16 procent.

Verkstadsföretaget sätter även mål kring skuldsättningsgraden. Vidare ska utdelningsgraden uppgå till 50 procent. Koldioxidneutralitet ska nås år 2030.

Vid kapitalmarknadsdagen kommer SKF att fokusera på förändringar av koncernen, däribland förändring av SKF:s tillverkning, operativa förbättringar, nya affärsmodeller och teknologiinvesteringar.

”Under de senaste åren har vi genomfört en transformation av koncernen. Samtidigt som vi är långt ifrån klara har vi gjort betydande framsteg, inte minst under det senaste året. Nu är det dags att ta nästa steg på vår förändringsresa”, säger SKF:s vd Alrik Danielson.

SKF:s finanschef Niclas Rosenlew uppger att de uppdaterade målen avspeglar att SKF är mitt uppe i en förändringsresa.

”Vi är nöjda med de framsteg som vi har gjort inom ett flertal områden, samtidigt som vi vet att vi kan förbättra oss ytterligare. Vi har kommunicerat en tydlig strategi och plan, och nästa steg kommer att handla om genomförande, och därigenom leverera på våra finansiella och miljömässiga ambitioner”, säger finanschefen.

På kapitalmarknadsdagen kommer enligt SKF följande huvudsakliga höjdpunkter och uppdateringar att presenteras:

* Fortsatta investeringar i tillverkning:

– Ökad lokaliseringsgrad: från 50 procent till 60 procent i Nord- och Sydamerika och från 60 procent till 70 procent i Asien.

– Fortsatt konsolidering av fabriker i linje med nuvarande takt på 4-5 fabriksstängningar per år.

– Realiserade årliga vinster som överstiger 5 miljarder kronor 2025.

* Utveckling av SKF:s avgiftsbaserade affär

– Investeringar i AI och Recondoil som stödjer det avgiftsbaserade kunderbjudandet

– Avgifts- och prestationsbaserade kontrakt uppgår nu totalt till cirka 1 miljard kronor

Kapitalmarknadsdagen inleds klockan 13.