Analys Kullagerföretaget SKF får sänkt riktkurs av Nordea från 220 till 165 kr med upprepad köprekommendation. Det framgår av en analys där bedömningen uppges bygga på antagandet att pågående nedstängningar till följd av coronavirusutbrottet snart upphör.

”Viruset kommer att ha en negativ påverkan på den återhämtning som vi hade räknat med i industrin. Både fordons- och industrimarknaderna kommer sannolikt att drabbas”, skriver Nordea med tillägget att kullagerföretagets låga marginaler och intjäningsvolatilitet inte heller hjälper till.

För 2020 sänker Nordea sitt försäljningsestimat för SKF med 5 procent och sin förväntan avseende den organiska försäljningen till en nedgång på 10 procent. För 2021 spås dock en organisk försäljningstillväxt.

Banken sänker samtidigt sitt estimat för det justerade rörelseresultatet med 29 procent för 2020. Även bankens vinstförväntningar på de två nästkommande åren justeras ned, om än i mindre grad.

Analysen är daterad fredagen den 20 mars. På torsdagskvällen informerade SKF om att bolaget vidtar åtgärder i form av stängning av fabriker, kostnadsbesparingar, personalneddragningar samt ökad arbetskraftsflexibilitet. Detta för att minska påverkan på verksamheten till följd av pandemin med sjukdomen covid-19 som ger upphov till initiativ från myndigheter och kunder.

Åtgärderna handlar i dagsläget främst om fabriker i Europa som försörjer fordonsindustrin, uppgav SKF:s kommunikationschef Theo Kjellberg för Nyhetsbyrån Direkt.

Det är främst tre fabriker i Spanien, Italien och Frankrike som nu stänger i mellan 7-10 dagar i och med att kunderna själva har stängt sina, uppgav han.

SKF-aktien var vid 10-tiden oförändrad vid 133 kr på Stockholmsbörsen.