Rapport Kullagerföretaget SKF nådde inte riktigt upp till analytikernas förväntningar, varken när det gäller resultat eller omsättning. 

SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.672 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2.842 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 16 prognoser inför rapporten.

I resultatet ingår -84 miljoner kronor i engångsposter, mot snittförväntan om -104 miljoner.

Försäljningen blev 20.146 miljoner kronor, jämfört med snittprognosen på 20.236 miljoner kronor.

SKF spår att bolagets organiska tillväxt för det fjärde kvartalet kommer att vara relativt oförändrad jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

”När vi blickar framåt mot fjärde kvartalet förväntar vi oss fortsatta utmaningar med kostnadsinflation och leveransbegränsningar”, skriver SKF:s vd Rickard Gustafson i delårsrapporten.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar beräknas fortsatt uppgå cirka 3.800 miljoner kronor under 2021.

”När det gäller försäljningen förväntar vi oss en fortsatt stabil efterfrågan i industriverksamheten. Efterfrågan inom vår fordonsverksamhet kommer fortsatt vara osäker med leveransbegränsningar och produktionsförseningar som leder till annorlunda marknadsvillkor än de som vi upplevde under fjärde kvartalet föregående år. Med tanke på denna ovisshet förväntar vi oss att den organiska försäljningen under fjärde kvartalet ligger i linje med samma period föregående år”, skriver SKF-chefen.