Aktie Styrelsen i SKF har beslutat att sänka utdelningen i tidigare förslag från 6:25 kronor till 3:00 kronor.

Anledningen är en försiktighetsåtgärd i denna osäkra ekonomiska miljö, heter det.

SKF överväger att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret för att överväga och besluta om den återstående utdelningen.