Rapport Kullagerföretaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.789 miljoner kr för första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2.798 miljoner kr enligt Infronts sammanställning av 21 prognoser inför rapporten.

I resultatet ingår -91 miljoner kr i engångsposter, mot snittförväntan om -132 miljoner.

Försäljningen blev 19.865 miljoner kr, jämfört med snittprognosen på 19.745 miljoner kr.

SKF spår att bolagets försäljning fortsätter att öka under det andra kvartalet och nå de nivåer som gällde före utbrottet av covid-19, eller ”i linje med den försäljning som redovisades under det andra kvartalet 2019”. Det framgår av rapporten för det första kvartalet.

Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas enligt SKF:s rapport bli -400 miljoner kr i det andra kvartalet i förhållande till motsvarande kvartal 2020.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar beräknas fortfarande uppgå cirka 3.600 miljoner kr under 2021.

SKF:s nettokassaflöde efter investeringar och före finansiering sjönk i det första kvartalet 2021 till -702 miljoner kr från +1.901 miljoner kr ett kvartal tidigare.

”Genereringen av kassaflöde har historiskt sett varit lägre under första kvartalet. Den kraftigt ökade efterfrågan under kvartalet bidrog också till ökat rörelsekapital”, skriver SKF:s avgående vd Alrik Danielson i delårsrapporten.

”Den kraftigt ökade efterfrågan under kvartalet har lett till att vi har behövt utöka vår arbetsstyrka med cirka 200 tillfälligt anställda, framför allt i våra fabriker. Antalet fast anställda är oförändrat”, skriver SKF-chefen som i slutet av april lämnar bolaget efter närmare sju år på vd-posten.