Aktie SKF undersöker en försäljning av sin flygverksamhet, efter att aktivistfonden Cevian drivit på frågan. Det rapporterar Bloomberg News på måndagskvällen med hänvisning till källor med insyn.

Bolaget överväger en försäljning av verksamheten som tillverkar specialkomponenter för flygindustrin som lager och tätningar. Enligt källorna kan SKF komma att meddela om planerna inom en vecka. SKF har dessutom en planerad kapitalmarknadsdag den 8 december.

Aktivistfonden Cevian, som leds av Christer Gardell, har ett innehav på cirka 7,9 procent i SKF och uppges vara drivande i frågan. I samband med Cevians intåg i SKF kommenterade Christer Gardell att Cevian ser ”betydande långsiktig värdepotential i bolaget som inte på långa vägar reflekteras i kursen”.

SKF:s flygindustriverksamhet, SKF Aerospace, sysselsätter enligt bolaget mer än 3.000 personer vid tolv olika anläggningar. Förutom komponenter och reservdelar tillhandahåller enheten även tjänster för översyn, och bland kunderna finns enligt SKF allt från de stora flygplanstillverkarna och deras leverantörer till flygbolag och företag som utför underhåll, reparationer och översyn. SKF har även en flygmotortjänst, som består av fyra reparationsstationer.

En tillverkningsenhet, Stonehouse i Storbritannien med cirka 185 anställda, stängdes för något år sedan som en del i ett program för att konsolidera produktionen av flygkomponenter i Europa. Tillverkning flyttades då till enheter i Italien och Frankrike.

SKF inför regelbundet olika effektiviseringsprogram. I samband med bolagets senaste kvartalsrapport i oktober meddelades om ett nytt koncernomfattande program för att öka flexibiliteten och minska de fasta kostnaderna, i synnerhet i Europa. Totalt ska besparingstakten uppgå till 2 miljarder kronor i slutet av 2023, enligt bolaget. Omstruktureringskostnaderna för programmet förväntas uppgå till cirka 1 miljard kronor och netto väntas enligt SKF en minskning med 1.000 tjänster, främst i Europa.

SKF-aktien har sedan årsskiftet backat drygt 18 procent. Som jämförelse har OMXS30 under samma period sjunkit 11,6 procent.