Aktie SKF kommer att vid torsdagens kapitalmarknadsdag avisera en strategisk översyn av bolagets flygindustriaffär, med hänvisning till den pågående konsolideringen inom industrin. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

SKF skriver vidare att vd Rickard Gustafson vid kapitalmarknadsdagen kommer att bekräfta bolagets långsiktiga finansiella mål samt utsikterna för det fjärde kvartalet.

För fjärde kvartalet räknar SKF som tidigare med en organisk försäljningstillväxt på cirka 10 procent, vilket innebär att den organiska tillväxten för helåret väntas hamna på den övre nivån av tidigare prognos på cirka 4-8 procent.

Vad gäller SKF:s flygindustriaffär rapporterade Bloomberg tidigare i veckan med hänvisning till källor att en försäljning av denna ska utredas. Enligt nyhetsbyrån har aktivistfonden Cevian, som äger cirka 7,9 procent av aktierna i SKF, varit drivande i frågan.

SKF:s flygindustriverksamhet, SKF Aerospace, sysselsätter enligt bolaget mer än 3.000 personer vid tolv olika anläggningar. Förutom komponenter och reservdelar tillhandahåller enheten även tjänster för översyn, och bland kunderna finns enligt SKF allt från de stora flygplanstillverkarna och deras leverantörer till flygbolag och företag som utför underhåll, reparationer och översyn.

Enligt en kommentar från Barclays i tisdags som refererades av Dagens Industri skulle en försäljning av flygindustriverksamheten sannolikt kunna inbringa cirka 6 miljarder kronor.