Skatt Det är nu före årsskiftet du har störst möjlighet att påverka skatten i nästa års deklaration. I en serie artiklar tipsar om hur du kan optimera din skatt. I dag handlar det om dig som driver eget företag.

Enskild firma

Har du planer på att bli företagare kan ett alternativ vara att testa företagsidén i en enskild firma. Går firman bra är det enkelt att ombilda den till ett aktiebolag. Håller inte affärsidén blir det i regel ett underskott. 70 procent av ett sådant underskott får du dra av i inkomstslaget kapital året efter att firman redovisats för sista gången i din deklaration. Underskottsavdraget får du fördela på tre år om du vill. Avslutar du en firma med underskott innan årsskiftet i år får du börja dra av underskottet i deklarationen 2020.

Bilda eller köpa aktiebolag

En av fördelarna med att arbeta i eget aktiebolag är att du kan ta ut utdelning från bolaget med låg skatt. Sådan utdelning beskattas under vissa förutsättningar med endast 20 procents kapitalskatt. Bolaget måste dock först betala 22 procent i bolagsskatt innan pengarna delas ut.

Tänker du köpa eller nybilda ett aktiebolag bör du göra det före årsskiftet. Då får du ett utrymme för lågbeskattad utdelning redan 2019 som du kan spara till dess bolaget börjar lämna utdelning. Vid nybildning räcker det med att samtliga stiftare undertecknar stiftelseurkunden i år. Bolaget kan sedan registreras hos Bolagsverket i början av 2019.

Lågbeskattad utdelning

Är du ensam ägare till ditt bolag har du i år möjlighet att ta ut utdelning upp till ett schablonmässigt beräknat tak på 169 125 kr med låg skatt. Äger du flera bolag får du dock använda dig av denna schablon för endast ett av bolagen. Är ni flera delägare delar ni på takbeloppet.

Lönen som utdelningsunderlag

Har du anställda i bolaget kan utdelningsutrymmet vara betydligt större än schablonen. Det lönebaserade utrymmet uppgår till hälften av den kontanta lönesumman i bolaget. Men för att få tillämpa denna regel krävs att du tar ut en viss minsta lön från ditt bolag. Du kan inte påverka löneunderlaget för utdelning som lämnas i år eftersom underlaget baseras på löner under 2017.

Men vill du utnyttja maximalt löneunderlag för utdelning nästa år måste du eller någon närstående ta ut en lön från bolaget i år på minst 375 000 kr plus ytterligare 5 procent av lönesumman i bolaget eller 600 000 kr.

Extra bolagsstämma

Om du har outnyttjat utdelningsutrymme i ditt bolag som du vill utnyttja i år så kan ett utdelningsbeslut fattas på en extra bolagsstämma innan årsskiftet. Men det krävs då att ditt bolag, enligt senaste årsredovisningen, har utdelningsbara vinstmedel som ännu inte delats ut.

Statlig inkomstskatt

Redovisar du ett högt resultat i din enskilda firma eller tar ut en hög lön från ditt bolag försvinner mycket i skatt och avgifter. När det gäller statlig skatt finns det två inkomstnivåer du bör ha koll på 2018. Vid 468 700 kr börjar du betala 20 procent statlig skatt och från och med 675 700 kr höjs den statliga skatten till 25 procent. Är du född 1952 eller tidigare gäller, på grund av det förhöjda grundavdraget, i stället 494 300 kr respektive 694 900 kr.

Investeraravdrag

Investerar du i ett mindre aktiebolag när det bildas kan du få dra av hälften av det du betalar för aktierna i inkomstslaget kapital. Det gäller även när du köper aktier i ett lagerbolag eller i annat bolag du inte redan äger aktier i.

Avdraget får du göra det år du betalat aktierna. Men om villkoren att företaget ska ha ett visst minsta löneunderlag och att företaget uteslutande eller så gott som uteslutande ska bedriva rörelse uppfylls först efter betalningsåret, skjuts din avdragsrätt fram till det året.

Du får dra av högst 650 000 kr per år, vilket motsvarar aktier som du köpt för 1,3 miljoner kr. Investeraravdraget ger full skatteeffekt även om det resulterar i att du redovisar ett underskott i inkomstslaget kapital som är större än 100 000 kr. Normalt reduceras ett sådant underskott till 70 procent. För att kunna utnyttja investeraravdraget krävs att du har inkomst av kapital eller skatt på andra inkomster att kvitta mot.

Sänkt bolagsskatt 2019

Inkomstskatten för juridiska personer sänks från 22 procent till 21,4 för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. År 2021 sänks skatten till 20,6 procent. Det innebär att det är skattemässigt fördelaktigt att genomföra planerade investeringar i ett aktiebolag redan i år i stället för i början på nästa år, då bolagsskatten är lägre.

Periodiseringsfond funkar inte

Med en periodiseringsfond kan man flytta årets inkomst till något av de kommande sex åren. Men möjligheten att skatteplanera med periodiseringsfonder när bolagsskatten sänks har stoppats. En avsättning till periodiseringsfond som görs i år ska återföras med 103 procent när bolagsskatten har sänkts till 21,4 procent och med 106 procent när bolagsskatten är 20,6 procent.

Köp inventarier

Köper du inventarier till ditt företag får du i år göra direktavdrag för inköp som understiger 22 750 kr. Det gäller samtliga företagsformer och oavsett när under året du gör inköpet. Men tänk på att inventarier som naturligt hör ihop ses som en anskaffning.

Minnesgåva

Har du fyllt jämnt under 2018 och arbetat i ditt eget aktiebolag i minst sex år kan bolaget ge dig en skattefri minnesgåva i år. För att gåvan ska vara skattefri får den inte vara värd mer än 15 000 kr inklusive moms.

Julklapp

Som anställd i eget aktiebolag kan du och din personal få en skattefri julklapp av bolaget innan jul. Men den får inte kosta mer än 450 kr inklusive moms. Köper bolaget en julklapp för 451 kr eller mer ska hela värdet beskattas som lön.

Julbord

Att bli bjuden på julbord av sin arbetsgivare räknas som en skattefri förmån för den anställde. Företaget får avdrag enligt reglerna för representation, men endast för två personalfester per år.

Även familjemedlemmar och pensionerade medarbetare kan bjudas på julbord. Hålls festen på annan plats än den anställdes tjänsteställe kan företaget med full avdragsrätt även betala resa och hotell för en övernattning i anslutning till festen. Men det får inte vara fråga om någon rekreationsresa.

Även du som är ensam anställd i ditt aktiebolag kan bjuda anhöriga och pensionerade medarbetare på julbord enligt ovanstående regler.

Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Tre mindre bolag i bra lägen just nu
Börsen
Veckans uppgångssvit bröts på fredagen
Fonder
Här är proffsens favoritfonder
Foto: Anders Wiklund/TT
Guldpriset nära femårshögsta efter oljefartygsattackerna
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Foto: istockphoto
Biotech
Carnegie: Framtidens läkemedel ett investeringscase"Ett intressant läge för en exponering"
14/6
Trading Direkt om fartygsattackerna utanför Oman
Goldman Sachs: Lupe köpvärd efter oljeprisraset
Inflation
Inflationen nu i linje med Riksbankens prognos
Notering
Då noteras TratonScanias moderbolag värderas till mellan 145 och 177 miljarder
Foto: istockphoto
Fonder
Läge för bottenfiske i PakistanKraftig vändning uppåt efter ny stram budget
Bostad
FI: Amorteringskravet har inte hindrat unga att köpa bostad
Olja
Lugnare på oljemarknaden efter gårdagens rusning
Foto: istockphoto
Aktie
Robur: Positivt att Kinnevik stoppade avyttringen av Millicom
Fonder
Ränte- och globalfonder lockade spararna i börsturbulensen
Foto: istockphoto
Barnspar
Svenskarna höjer sitt sparande till barnenMen många sparar fortfarande utan avkastning
Fonder
Fondavgifterna fortsätter sjunkaAllt fler väljer lågprisfonder
Bostad
SCB: Här stiger villapriserna mest
Aktie
Norska rederiets aktie upp 9 procent efter torpedattacken
Foto: istockphoto
Pension
Ny pensionstjänst erbjuder lättare och säkrare prognoser
Intervju
Kinneviks vd: Fick inte tillräckligt bra bud på Millicom
Aktie
Nordic Capital sålde storpost i Munters med 10 procents rabatt
Aktieråd
Tre färska aktieråd
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Kinnevik kovänder - säljer inte innehavet i Millicom
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Analytiker: Speciell situation i storblankade JM-aktien
Sobi pekas ut som uppköpskandidat efter miljardförvärvet
Notering
Mentice en hälsosam chansaktie att tecknaTunga ankarinvesterare bäddar för bra start