Rutavdrag kvittas mot skulder

Publicerad 2013-10-23 08:55

Skatt Från och med månadsskiftet kommer Skatteverket att sluta betala ut rot- och rutavdragspengar till de som har skatteskulder.

Redan 2010 slutade Skatteverket betala ut rut- och rotavdragspengar till de företag som hade skulder hos Kronofogden. Utbetalningarna gick istället direkt till Kronofogden.

Men nu utvidgas systemet och företag som har skatteskulder hos Skatteverket kommer inte att få några rut- eller rotpengar utbetalade. Istället kommer skatteskulden på företagets skattekonto minska med samma belopp.

Ett syfte med förändringen är att främja schysst konkurrens.

– Man ska som företag inte gynnas så att man får rot- och rututbetalningar trots att man har stora skatteskulder. Därför känns det bra att systemet nu har utvecklats, säger Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Du som är privatperson och utnyttjar rut- och rotavdrag påverkas inte av förändringarna som alltså bara gäller de företag som utför arbetet.