Skärpta krav för snabba lånFoto: Jessica Gow /Scanpix

Skärpta krav för snabba lån

Publicerad 2010-06-11 08:56

Kreditprövningen för att få snabba sms-lån skärps och en ångerrätt införs, föreslår regeringen. Men det blir inget räntetak eller förbud mot att betala ut lån nattetid.

Efter hård kritik skärper regeringen reglerna för snabba sms-lån. Kreditprövningen för att få lånen stramas upp.

Högen med obetalda räkningar för snabba sms-lån har vuxit snabbt de senaste åren och många unga har hamnat i skuldträsket. Nu vill regeringen göra något åt problemen genom att skärpa kraven på låneföretagen. I en lagrådsremiss som antogs i dag föreslås att samma krav på kreditprövning ska gälla för sms-lån som för andra lån.

Det innebär i praktiken att långivaren ska hämta in uppgifter om inkomster och utgifter från låntagaren, men också från en oberoende källa som ett kreditupplysningföretag. Sms-lån är i dag undantagna från kraven i kreditprövningslagen.

Regeringen vill också införa en ångerrätt, som innebär att konsumenten ska kunna betala tillbaka lånet inom 14 dagar och slippa andra kostnader än räntan för den tid han eller hon haft lånet. Konsumentombudsmannen har dock tidigare påpekat att ångerperioden knappast hjälper konsumenten, eftersom de som tar sms-lån ofta gjort av med pengarna.

Kronofogdemyndigheten menar att lån under dygnets sena timmar oftast används för spel och köp på internet. Regeringen anser dock att ett utbetalningsförbud nattetid skulle vara en för stor inskränkning i avtalsfriheten och påpekar att utbetalningen ändå kommer att fördröjas på grund av de nya kraven på kreditprövning och på att fullständig information ska lämnas om villkoren innan kreditavtal ingås.

Lagändringarna, som utgår från ett EU-direktiv, ska träda i kraft 1 januari 2011.

Jan Åkerlund arbetar med förebyggande arbete på Kronofogdemyndigheten. Han berättar att utvecklingen av sms-lån har varit ”galopperande”. Kronofogden har därför ställt sig positiv till lagförslaget i sitt remissyttrande.

– Det här kan motverka skuldsättningen av unga vuxna, säger Åkerlund.

De har också föreslagit en fördröjning av utbetalningarna – exempelvis att pengarna betalas ut dagen efter att lånet medgivits.

– Vad är vitsen med att få pengarna inom 15 minuter? jo, det är ju för att stimulera en impuls, säger han.

Anna Broberg är ställföreträdande konsumentombudsman. Hon tror att en vettig kreditprövning kan minska antalet personer som hamnar i en ond cirkel av skuldsättning.

– Ger du den här typen av lån till konsumenter som har ekonomisk möjlighet att betala tillbaka så ser vi inga problem. Då är det valfritt att ta ett lån med de räntorna, säger hon.

För kreditföretaget Folkia, som ger den här typen av korta lån, får en ändring av lagen inga större konsekvenser. Företaget gör redan nu kreditprövningar, har ångerrätt och uppger den effektiva räntan.

– I och med att det inte finns någon reglering har ett antal ”lycksökarföretag” kommit och Finansinspektionen har ingen kontroll, säger Charlotta Malm, kommunikationschef på Folkia.

En lagändring sållar ut de oseriösa företagen och skapar en rättvisare konkurrenssituation, menar hon.

TT