Rapport Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 394 miljoner kronor i det första kvartalet 2023. Väntat var 949 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Intäkterna summerade till 34.878 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 35.229 miljoner.

Orderingången summerade till 25,8 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 28,3 miljarder.

Byggverksamhetens rörelsemarginal uppgick till 2,8 procent under det första kvartalet, mot förväntade 2,4. Skanskas mål är att byggmarginalen ska uppgå till minst 3,5 procent över tid.

Infronts prognoser samt Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.