Aktie Skanska har tagit två order på den amerikanska marknaden till ett sammanlagt värde på 2,1 miljarder kronor. Det meddelar bolaget på torsdagsmorgonen. 

I ett pressmeddelande tillkännager Skanska att bolaget har tecknat kontrakt om en utbyggnad av ett sjukhus i San Antonio, Texas, USA. Kontraktsvärdet uppgår till närmare 1 miljard kronor och kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022. Byggnationen planeras påbörjas i januari 2023 och beräknas vara färdigställd i februari 2025.

Byggbolaget meddelar i ett separat pressmeddelande att det tillsammans med ett annat bolag även fått i uppdrag att bygga nya lokaler för läkarutbildning i Texas, USA. Skanskas del av ordern uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor och kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.

Byggnaden, som även innehåller öppenvård med rum för undersökning, provtagning och laboratorium, omfattar cirka 75.000 kvadratmeter. Byggnationen beräknas påbörjas i december 2022 och beräknas vara klart våren 2025.