Rapport Byggbolaget Skanskas bjöd på ett högre kvartalsresultat än väntat även om försäljningen i byggverksamheten inte nådde upp till förhandstipsen. Rörelseresultatet blev 1.526 miljoner kr i det tredje kvartalet. Väntat var 1.181 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat.

Under tredje kvartalet upplevde Skanska till viss del en återhämtning efter pandemins inledande effekter och Skanska-chefen pekar också på att bolaget lyckats hålla i gång verksamheten bra trots pandemin.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Högre resultat än väntat. Skanskas rörelseresultat blev 1.526 miljoner kr i det tredje kvartalet. Väntat var 1.181 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning. Intäkterna summerade till 37.949 miljoner kr. Här låg konsensusprognosen på 38.462 miljoner.

Orderingången uppgick till 31,8 miljarder kr i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 31,1 miljarder.

Upplevt viss återhämtning. Under tredje kvartalet upplevde Skanska till viss del en återhämtning efter pandemins inledande effekter, skriver vd Anders Danielsson.

Byggverksamhetens intäkter bommade konsensus. Intäkterna i Skanskas byggverksamhet var 34.442 miljoner kr (40.969) i kvartalet. Väntat enligt Infronts sammanställning var 37.655 miljoner. De lägre intäkterna var främst ett resultat av störningar relaterade till covid-19 samt kunders beslut att skjuta upp starten av nya projekt, men också ett resultat av strategiska åtgärder för att förbättra lönsamheten.

”I vår Byggverksamhet, där vi sysselsätter tiotusentals människor, är jag mycket nöjd med hur vi har hanterat pandemin, utan några större produktionsstörningar”, skriver vd.

Ökade volymer bostadsutveckling. Inom bostadsutveckling ökade volymerna under kvartalet. Skanska noterar att bostadsköpares förtroende har ökat markant efter sommaren, trots osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna.

Hyresgästaktiviteten börjat ta fart något. På området Kommersiell fastighetsutveckling har den ekonomiska osäkerheten haft en negativ inverkan. ”På leasingmarknaden är hyresgästerna fortfarande tveksamma till att teckna nya hyresavtal. Under den senare delen av tredje kvartalet började hyresgästaktiviteten ta fart något, enligt Skanska.

Färre covid-påverkade projekt än tidigare. Skanska har betydligt färre projekt som är påverkade av covid-19 än tidigare i år. Bolaget har anpassat verksamheten efter pandemin och säkerställt arbetsplatserna så det går att arbeta säkert, säger Skanska-chefen.