Rapport Skanska redovisar ett resultat som var klart högre än vad analytikerna förväntat sig. Även orderingången överraskade på uppsidan men byggbolagets intäkter var däremot något under förväntan. 

Skanskas rörelseresultat blev 3.530 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Väntat var 1.900 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Intäkterna summerade till 40.350 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 42.245 miljoner.

Orderingången summerade till 51,6 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 45,5 miljarder.

Byggverksamhetens rörelsemarginal uppgick till 5,4 procent under det fjärde kvartalet, mot förväntade 3,5. Skanskas mål är att byggmarginalen ska uppgå till minst 3,5 procent över tid.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 7:50 kronor per aktie (7:00), att jämföra med förväntade 8:76 kronor.

Förra året lämnades också en extrautdelning om 3:00 kronor per aktie.

Infronts prognoser samt Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.