Rapport Byggbolaget Skanskas vinst var högre än vad analytikerna förväntat sig. Intäkterna kom däremot in klart under förväntan. 

Skanskas rörelseresultat blev 6.588 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 6.419 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Intäkterna summerade till 44.000 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 47.231 miljoner.

Orderingången summerade till 39,8 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 40 miljarder.

Utdelningen föreslås bli 9:50 kronor per aktie (3:25), att jämföra med förväntade 11:30 kronor. Av den föreslagna utdelningen avser 6:50 kronor ordinarie utdelning (3:25) och 3:00 kronor extrautdelning (0:00). Skanska förslog förra året en utdelning för 2019 om 6:25 kronor, vilket senare drogs tillbaka mot bakgrund av osäkerheten till följd av covid-19. Senare under året föreslogs en utdelning om 3:25 kronor per aktie.

Infronts prognoser och Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

Lönsamheten kan förbättras

Skanska har hanterat det tuffa pandemiåret ”väl” och bygg- och bostadsverksamheten är fortsatt stabil.

Det skriver vd Anders Danielsson i rapporten för det fjärde kvartalet.

Han skriver att resultatet i byggverksamheten var stabilt, men att lönsamheten kan förbättras och att strategin för att göra det kvarstår.

”I Storbritannien fokuserar vi vår verksamhet. I Centraleuropa anpassar vi oss till en lägre volym. I Sverige har vi vidtagit ytterligare åtgärder inom områden som kämpat med lönsamheten under året och i USA strävar vi efter ytterligare lönsamhetsförbättringar”, skriver Anders Danielsson.

Inom kommersiell fastighetsutveckling har pandemin påverkat leasingmarknaden negativt då osäkerhet kring behov och kriterier för kontorslokaler gör att beslut om nya hyresavtal skjuts upp.

Även om pandemin fortsatt präglar världsekonomin finns det faktorer som bidrar till att minska osäkerheten. Skanskachefen listar vaccin mot covid-19, ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU och en nytillsatt president i USA.

”En minskad osäkerhet kommer sannolikt stödja den ekonomiska återhämtningen, men takten återstår att se. Skanska har en stark position”, skriver Anders Danielsson.