Skanska sämre än väntat

Publicerad 2011-07-21 08:35

Skanskas rapport för det andra kvartalet föll in sämre än väntat. Rörelseresultatet blev 5 651 miljoner kr mot prognosen på 5 718 kr.

Skanskas resultat före skatt blev 5.661 miljoner kronor i det andra kvartalet 2011 (1.462).

Skanska tog nedskrivningar och omstruktureringskostnader på 160 miljoner kronor relaterade till projektnedskrivningar och ökade kostnader för effektivisering av den norska byggverksamheten, samt 90 miljoner kronor i projektnedskrivning i Tjeckien under det andra kvartalet.

SME Direkts konsensusprognos för det andra kvartalet var ett resultat före skatt om 5.714 miljoner kronor men här ingick inte ovanstående nedskrivningar/omstruktureringskostnader.

I både prognos och utfall ingår dock reavinsten från försäljningen av Autopista Central om 4.500 miljoner kronor, vilken redovisas i rörelseresultatet för Infrastrukturutveckling.

Justerat för de totala engångskostnaderna beskrivna ovan, blev resultatet 4 procent bättre än väntat.

Rörelseresultatet blev 5.651 miljoner kronor (1.454), mot förväntade 5.718. Utöver reavinsten för Autopista redovisade Skanska 111 miljoner kronor i resultat från försäljningar av kommersiella fastigheter (203). Enligt SME Direkt väntades 81 miljoner kronor i övriga reavinster i kvartalet.

Intäkterna summerade till 29.170 miljoner kronor (30.498). Här låg konsensusprognosen på 30.381 miljoner.

Nettoresultatet blev 5.438 miljoner kronor (1.053), vilket motsvarar 3:21 kronor per aktie (2:54). Reavinsten från Autopista motsvarar enligt Skanska cirka 11 kronor per aktie.

Orderingången uppgick till 26,8 miljarder kronor i kvartalet (46,8), mot väntade 26,8 miljarder. Vid utgången av perioden låg orderstocken totalt på 139,4 miljarder.

Skanskas operativa kassaflöde uppgick till 4.514 miljoner kronor under kvartalet (445).

SME-prognoser och Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

DIREKT