Rapport Skanskas vinst var rejält högre än vad analytikerna förväntat sig. Däremot kom både intäkter och orderingång in under analytikernas prognoser. 

Skanskas rörelseresultat blev 2.327 miljoner kronor i det första kvartalet 2021. Väntat var 1.304 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Intäkterna summerade till 34.390 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 36.182 miljoner.

Orderingången summerade till 34,9 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 36,0 miljarder.

Infronts prognoser samt Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skanska börjar se tecken på minskad osäkerhet och ökad aktivitet på sina marknader, särskilt bland privata kunder inom byggverksamheten.

Det skriver bolagets vd Anders Danielsson i rapporten för det första kvartalet.

Samtidigt pågår pandemin fortfarande och osäkerhet kvarstår.

”Vi hanterar dessa osäkerheter bra, vi tar hand om våra medarbetare och säkerställer högkvalitativa och hållbara projektgenomföranden åt våra kunder. Samtidigt tillvaratar vi nya möjligheter, vilket möjliggör ett fortsatt långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare”, skriver han.