Rapport Byggbolaget Skanska redovisar ett resultat som inte ens var hälften av vad analytikerna förutspått. Även intäkter och orderingång överraskade på nedsidan.

Det första kvartalet har historiskt sett för Skanska varit en period med relativt låg aktivitet och 2019 har inte utgjort något undantag.

Det skriver Anders Danielsson i kvartalsrapportens vd-ord.

Skanskas rörelseresultat om 488 miljoner kronor i kvartalet var drygt 50 procent lägre än Infront Datas snittestimat. Intäkterna om 35.102 miljoner kronor var 7 procent lägre än förväntat.

Enheten för kommersiell fastighetsutveckling, där resultatet kan slå mellan kvartal beroende på fastighetsförsäljningar, hade intäkter om 884 miljoner kronor i kvartalet, eller 75 procent lägre än snittestimatet. Rörelseresultatet inom denna del på 84 miljoner kronor var 83 procent eller 400 miljoner kronor lägre än snittestimatet.

Intäkterna inom byggverksamheten på 35,3 miljarder kronor var i linje med Infront Datas snittestimat. Däremot var rörelseresultatet inom denna del på 371 miljoner kronor, lägre än förväntade 567 miljoner kronor. Byggmarginalen om 1,1 procent kan jämföras med snittförväntan om 1,6 procent.

Under fjolårets första kvartal gjorde dock Skanska en förlust i byggverksamheten, tyngt av nedskrivningar.

”Vårt främsta fokus är att förbättra lönsamheten i byggverksamheten samt bibehålla ett starkt resultat och hög aktivitet inom projektutvecklingsverksamheten”, påminner vd:n.

Han anser att det första kvartalet visar att bolaget ”är på rätt väg då de strategiska initiativen fortsätter att visa på goda resultat”.

”Inom Byggverksamheten fortsätter de lönsamhetsförbättringar som vi började se i slutet av förra året. Vi förväntar oss en gradvis återhämtning under de kommande åren. Vi genomför våra strategiska initiativ och färdigställer ett antal projekt med låg lönsamhet och fyller på vår orderstock med nya projekt”, skriver han med påpekande att lönsamhetsförbättringar främst förväntas komma från Polen och USA.

Orderingången var 27,3 miljarder kronor i det första kvartalet (32,9), mot snittförväntan på 30,0 miljarder.

Anders Danielsson påminner om att Skanska börjat jobba med en ”selektiv budgivning”.

”Kort sagt, vinst före volym, vilket återspeglas i vår orderingång. På rullande 12 månader är orderingången lägre än våra intäkter i de affärsenheter där vi har haft svaga resultat och vice versa i de enheter som har gått bra”, skriver han.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.